06-53773618 info@mend-it.nl

Afrondende fase: convenant tekenen

Echtscheidingsproces

Convenant

In de afrondende fase worden alle afspraken die jullie hebben gemaakt opgenomen in een echtscheidingsconvenant met ouderschapsplan.

Voor het ondertekenen van het convenant maken we een afspraak. Wanneer jullie het convenant ondertekend hebben stuurt de advocaat deze met een verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank. Vanaf dat moment zijn jullie financieel gescheiden.

Omdat er geen twistpunten zijn kan de uitspraak van de rechtbank zonder zitting plaats vinden. Na enige tijd spreekt de rechter de echtscheiding uit. Van de advocaat ontvangen jullie de echtscheidingsbeschikking.

Vervolgens kan het verzoek tot bijschrijving in de registers van de burgerlijke stand plaats vinden, dit gaat middels een verzoekschrift en kan per post afgehandeld worden. Na jullie goedkeuring regelt de advocaat dit. De datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is de feitelijke scheidingsdatum.

Indien gewenst kunnen jullie na enige tijd nog een afspraak maken om de afspraken te evalueren of voor nazorg.

convenant echtscheiding ondertekenen

Informatiefase

Gratis kennismakingsgesprek.

Inventarisatiefase

Uw situatie en wensen in kaart brengen.

Financiële fase

Wat is er en hoe willen jullie dat verdelen?
Wat zijn de mogelijkheden fiscaal, juridisch en praktisch?

Kinderfase

Partner → samen ouders.
Kindgesprek → ouderschapsplan.

Bel voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

Contact

Mend-it mediation

Radioweg 1c

1324 KW  Almere

(+31) 6 53773618

info@mend-it.nl

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht