06-53773618 info@mend-it.nl

Afrondende fase: convenant tekenen

Echtscheidingsproces

 

Convenant

In de afrondende fase worden alle afspraken die jullie hebben gemaakt opgenomen in een echtscheidingsconvenant met ouderschapsplan.

Voor het ondertekenen van het convenant maken we een afspraak op een vrijdag. De advocaat is aanwezig bij de tekenafspraak en stuurt vervolgens het convenant met een verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank. Vanaf het moment dat dit ingediend is, zijn jullie financieel gescheiden. Hiervan ontvangen jullie van de advocaat een bevestiging.

Omdat er geen twistpunten zijn kan de uitspraak van de rechtbank zonder zitting plaats vinden. Na enige tijd spreekt de rechter de echtscheiding uit. Van de advocaat ontvangen jullie de echtscheidingsbeschikking.

Vervolgens kan het verzoek tot bijschrijving in de registers van de burgerlijke stand plaats vinden, dit gaat middels een verzoekschrift en kan per post afgehandeld worden. Na jullie goedkeuring, middels het ondertekenen van de akte van berusting, regelt de advocaat dit. De datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is de feitelijke scheidingsdatum.

Indien gewenst kunnen jullie na enige tijd nog een afspraak maken om de afspraken te evalueren of voor nazorg.

convenant echtscheiding ondertekenen

Informatiefase

Gratis kennismakingsgesprek.

Inventarisatiefase

Uw situatie en wensen in kaart brengen.

Financiële fase

Wat is er en hoe willen jullie dat verdelen?
Wat zijn de mogelijkheden fiscaal, juridisch en praktisch?

Kinderfase

Partner → samen ouders.
Kindgesprek → ouderschapsplan.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

Contact
Mend-it mediation
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
 (+31)6 53773618
info@mend-it.nl