06-53773618 info@mend-it.nl

Disclaimer Mend-it mediation Almere

 

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Mend-it mediation spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Desalniettemin is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen wij het zo nodig corrigeren.

Mend-it mediation behoudt zich het recht voor om deze website te wijzigen of beëindigen op ieder door haar gewenst moment en zonder enige kennisgeving. Mend-it mediation is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend. Mend-it mediation is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze webpagina of met de onmogelijkheid deze webpagina te kunnen raadplegen.

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Mend-it mediation. De links zijn uitsluitend ter informatie van u opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Mend-it mediation. Hoewel Mend-it mediation uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan nog voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar wordt verwezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Mend-it mediation, of werden met toestemming van de uitgever opgenomen door Mend-it mediation. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Zij mogen alleen na voorafgaande toestemming van Mend-it mediation overgenomen worden, en uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding en een link naar de website www.mend-it.nl.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, print, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mend-it mediation.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

Contact
Mend-it mediation
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
 (+31)6 53773618
info@mend-it.nl