06-53773618 info@mend-it.nl

Evaluatie

Echtscheidingsproces
 
Na de scheiding begint een nieuwe fase. Dat wat jullie afgesproken hebben gaan jullie nu in de praktijk brengen. Er kunnen dan dingen op je afkomen, waar je nog helemaal niet bij stilgestaan hebt. Allereerst moet er veel geregeld worden, denk aan pensioen, verzekering, testament, overdracht woning etc. De omgangsregeling vraagt veel gewenning en energie van ouders en kinderen, om die naar ieders tevredenheid te laten verlopen. Het nakomen van afspraken, de wisselmomenten, het vormgeven van de ouderschapsrelatie na scheiding, dat is een ingrijpend proces wat niet altijd makkelijk is en soepel verloopt. Er kan een moment komen dat het prettig of praktisch is individueel of samen een afspraak te maken over bijvoorbeeld:

  • het opbouwen van je leven na de scheiding
  • (periodieke) evaluatie met jullie of jullie kinderen
  • een omgangsregeling die niet soepel verloopt
  • gemaakte afspraken die in de praktijk een struikelblok blijken te zijn
  • gewijzigde omstandigheden (nieuwe partner, samengesteld gezin, financiën)
  • herzien afspraken / ouderschapsregeling
  • herberekening alimentatie

Ook als je niet met hulp van Mend-it mediation gescheiden bent en het loopt niet lekker. Het is nooit te laat om op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan. Van vragen tot mediation of coaching, als klankbord of t.b.v. handvatten, neem contact op voor een afspraak als daar behoefte aan is.

Inventarisatiefase

Uw situatie en wensen in kaart brengen.

Financiële fase

Wat is er en hoe willen jullie dat verdelen?
Wat zijn de mogelijkheden fiscaal, juridisch en praktisch?

Kinderfase

Partner → samen ouders.
Kindgesprek → ouderschapsplan.

Afrondende fase

Afspraken duidelijk in convenant.
Echtscheidingsverzoek indienen.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

Contact
Mend-it mediation
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
 (+31)6 53773618
info@mend-it.nl