06-53773618 info@mend-it.nl

Scheiden? Uw echtscheiding is bij ons in goede handen

ook scheiden bij einde samenwonen

 

Mend-it mediation staat voor een optimale begeleiding en support bij het zo mogelijk herstellen van je relatie of bij een afronding van jullie huwelijk. In de wirwar van emoties moet veel geregeld worden. Al staat je hoofd er niet naar, het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden voor jullie toekomst en die van jullie kinderen. Scheiden is maatwerk. Stap voor stap doorlopen wij in jullie volgorde en tempo de onderstaande fasen:

Inventarisatiefase

Uw situatie en wensen in kaart brengen.

Financiële fase

Wat is er en hoe willen jullie dat verdelen?
Wat zijn de mogelijkheden fiscaal, juridisch en praktisch?

Kinderfase

Partner → samen ouders.
Kindgesprek → ouderschapsplan.

Afrondende fase

Afspraken duidelijk in convenant.
Indienen echtscheidingsverzoek.

Mend-it mediation biedt de mogelijkheid om vrijblijvend een afspraak te maken voor een gratis kennismakingsgesprek alvorens te starten met mediation of scheidingsbegeleiding.

Het informatiegesprek bestaat uit:tafel-mend-it-mediation-almere
• kennismaken
• ervaren of jullie een goed gevoel hebben bij de mediator de jullie gaat begeleiden, wat belangrijk is bij relatiecoaching, mediation en echtscheiding
• uitleg wat mend-it voor jullie kan betekenen
• toelichting op het scheidingsproces
• uitleg van de spelregels
• jullie vragen
Mochten jullie eerst telefonisch kennis willen maken of vragen stellen voor het gratis kennismakingsgesprek is dat uiteraard ook mogelijk.

Indien wij besluiten met elkaar in zee te gaan maak ik een begeleidingsovereenkomst op en ontvangen jullie een checklist met te verzamelen informatie. In een volgende afspraak start de inventarisatiefase.

De start van de daadwerkelijke begeleiding bij echtscheiding / mediation.

De mediator helpt jullie bij het inventariseren van:echtscheiding-mediation-almere-inventarisatiefase-mend-it1
• de huidige situatie
• jullie wensen en doelen voor de toekomst
Verder komen aan bod:
• voorlopige voorzieningen tot er definitieve afspraken zijn
• uitleg over bijvoorbeeld kinderkosten, alimentatie en pensioen
• veel vragen aan jullie t.b.v. een zo goed mogelijke input voor de rest van het traject.
• ruimte voor de vraag hoe het komt dat jullie relatie niet werkt of geworden is wat je ervan gehoopt had. De ervaring leert dat als dit onbesproken blijft de verwijten blijven, tijdens en ook na het scheidingsproces. Zeker als er kinderen zijn is het belangrijk dat jullie huwelijk goed afgerond wordt zodat jullie straks samen als ouders door één deur kunnen.

Op basis van de inventarisatiefase en de door jullie aangeleverde informatie kunnen we in de financiële fase alimentatieberekeningen maken en de mogelijkheden onderzoeken en kijken hoe jullie zo dicht mogelijk bij de gewenste situatie kunnen komen.

Hoe gaan jullie invulling geven aan het ouderschap na scheiding? Hoe blijven jullie samen ouders van jullie kinderen?

Hebben jullie jullie kinderen al verteld dat jullie gaan scheiden? Het is belangrijk jullie kind te laten weten dat het niet zijn/haar schuld is. Download bij downloads onze tips voor de scheidingsmelding?

Na de scheiding hebben nog steeds beide ouders het gezag over de kinderen, jullie hebben beiden rechten en plichten. Bij scheiding zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Deze gaan we samen stap voor stap opbouwen. Samen bedenken jullie hoe jullie het voor jullie kind(eren) het beste kunnen regelen. Hiermee voorkomen jullie conflicten voor de toekomst.

Kinderen scheiden mee. Hun wereld staat op zijn kop. Hoe kunnen jullie jullie kind(eren) helpen in deze verwarrende periode?
• Heldere afspraken en duidelijke structuur helpen kinderen in deze verwarrende periode.
• Als ouders samenwerken om kinderen niet in een loyaliteitsstrijd te duwen.
• Kinderen buiten meningsverschillen en conflicten houden.
• Laat jullie kind(eren) deelnemen aan KIES-omgangsbegeleiding.
• Een vertrouwelijk kindgesprek met een neutrale derde.

Een mooie vraag ter overweging:
Wat zou je graag over 20 jaar horen van je kind over de periode van scheiding?
Als de kinderfase is afgerond en er afspraken zijn gemaakt omtrent de ouderschapsregeling gaan we door naar de afrondende fase.

kinderen echtscheiding ouderschapsplan mend-it mediation almereouderschapsplan echtscheiding mend-it mediation almere

Nu alle gegevens geïnventariseerd zijn wordt er een overzichtelijke inkomens- en vermogensopstelling gemaakt.mediation almere echtscheiding financien alimentatie mend-it

Alles komt aan bod.
Van eigen woning tot inboedel en persoonlijke leningen.
Van salaris tot pensioen.
Van belasting tot verzekering*.

Wat hebben jullie samen en hoe gaan jullie dat verdelen?

Als je ervoor kiest om te trouwen, ga je de verplichting aan om financieel voor elkaar te zorgen, deze onderhoudsplicht blijft als het huwelijk eindigt. Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de ex-partner met het laagste inkomen. Bij de inkomensverdeling wordt gekeken naar behoefte en draagkracht. Hoeveel en hoelang partneralimentatie betaald of ontvangen wordt is in onderling overleg af te spreken.

Na de echtscheiding zijn jullie uiteraard ook wettelijk verplicht om financieel voor jullie kinderen te blijven zorgen. Deze onderhoudsplicht is naar draagkracht. Dit kan door betaling van alimentatie maar kan bijvoorbeeld ook middels een kinderkostenrekening. Centraal staat ook hier weer: wat past het best bij jullie en jullie situatie.

Als deze fase afgerond is, is er een goede basis gelegd om door te gaan naar de kinderfase.

* de grote lijnen worden besproken, voor details op het gebied van belastingen, verzekeringen en financiële planning is het verstandig een deskundige te raadplegen die daarin gespecialiseerd is.

In de afrondende fase worden alle afspraken die jullie hebben gemaakt opgenomen in een echtscheidingsconvenant met ouderschapsplan.

Voor het ondertekenen van het convenant maken we een afspraak. mend-it mediation echtscheiding convenant afrondende fase almereWanneer jullie het convenant ondertekend hebben stuurt de advocaat deze met een verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank. Vanaf dat moment zijn jullie financieel gescheiden.

Omdat er geen twistpunten zijn kan de uitspraak van de rechtbank zonder zitting plaats vinden. Na enige tijd spreekt de rechter de echtscheiding uit. Van de advocaat ontvangen jullie de echtscheidingsbeschikking.

Vervolgens kan het verzoek tot bijschrijving in de registers van de burgerlijke stand plaats vinden, dit gaat middels een verzoekschrift en kan per post afgehandeld worden. Na jullie goedkeuring regelt de advocaat dit. De datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is de feitelijke scheidingsdatum.

Indien gewenst kunnen jullie na enige tijd nog een afspraak maken om de afspraken te evalueren of voor nazorg.

Scheiden via Mend-it:

R

jullie relatie loopt niet lekker, maar of je wilt scheiden? Dan starten we met onderzoeken welke stappen jullie kunnen nemen om je weer samen happy te voelen.

R

1 loket voor de begeleiding van jullie echtscheiding van A-Z

R

Mend-it mediation is neutraal, is er voor jullie beiden en staat voor de belangen van jullie kinderen

R

zoveel zelf doen als bij jullie past

R

door samenwerking met een advocaat kan tevens het echtscheidingsverzoek ingediend worden bij de rechtbank

R

maatwerk, voor jullie persoonlijke situatie

R

tijd en kosten besparen door jullie eigen oplossing te bepalen i.t.t. rechter laten beslissen

Er is aandacht voor:

R

kinderen

 

R

financiën/verdeling

 

R

juridische afhandeling

 

R

praktische zaken

 

R

communicatie

 

R

emoties

 

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

 

Contact

Mend-it mediation

Veluwezoom 5

1327 AA Almere

 

(+31) 6 53773618

info@mend-it.nl

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht