06-53773618 info@mend-it.nl

Tarief

Wat kost scheiden en mediation?

Scheiden? Jullie kunnen gezamenlijk een afspraak maken voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij maken kennis met elkaar, de werkwijze wordt uitgelegd. Ook kunnen jullie je verwachtingen uitspreken en kan een op jullie omstandigheden gerichte aanpak met jullie afgestemd worden. De eerste 15 minuten zijn gratis waarna jullie bepalen of jullie van mijn dienstverlening gebruik willen maken, zo ja, maken we dan een mediationovereenkomst op, waarin de geheimhouding geregeld is, en kunnen we inhoudelijk verder praten.

Voor wat betreft het tarief scheiden / mediation / coaching zijn er diverse mogelijkheden.

Mediation en relatie- en individuele coaching wordt gefactureerd op basis van de werkelijk aan jullie besteedde tijd.
O
ver het algemeen worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Jullie kunnen ook andere afspraken maken over de kostenverdeling, dat wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Echtscheiding
Binnen de financiële, fiscale en juridische kaders zijn vele oplossingen mogelijk. Er is dan ook geen standaard aanpak of duur. Een echtscheiding is puur maatwerk. In basis wordt de werkelijk besteedde tijd berekend.

Het tarief is: € 140,- plus 21% b.t.w., totaal € 169,40 per uur.
De werkelijke tijd wordt berekend.

Voor mensen tot een bepaald inkomen/vermogen, die uit elkaar gaan, kan een subsidie aangevraagd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand (een zogenaamde toevoeging). Heb je recht op een toevoeging? Meld dit dan tijdens het 1e gesprek zodat we kunnen overleggen over de (on)mogelijkheden, wij nemen slechts een beperkt aantal toevoegingen aan per jaar.

Voor het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank werkt Mend-it mediation samen met een advocaat. De lijnen zijn kort, we zijn op elkaar ingespeeld en er zijn nette prijsafspraken. De advocaat factureert rechtstreeks zijn kosten alsmede het griffierecht aan u. De advocaat is aanwezig bij de tekenafspraak, welke op vrijdag plaats vindt.

Niet nakomen afspraken
Afspraken kunnen verplaatst worden. Dit kan tot de werkdag tevoren 12.00 uur. Zo kan er nog iemand anders ingepland worden.Bij het niet verschijnen op een afspraak of het niet tijdig afzeggen, ontvangt u een factuur voor ½ uur. Deze factuur wordt niet vergoed door rechtsbijstandsverzekering en valt niet onder een verleende toevoeging dus zal door u zelf betaald moeten worden.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

Contact
Mend-it mediation
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
 (+31)6 53773618
info@mend-it.nl