06-53773618 info@mend-it.nl

Mediationproces

De mediation omvant een aantal fasen, deze fasen doorlopen we stap voor stap. Onderstaande tabbladen tonen het verloop van de mediation, van informatiegesprek tot besluitvorming en afronding.

De eerste bijeenkomst is een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we kennis maken. Verder zal de mediator wat uitleg geven over mediation, over wat jullie van mij kunnen verwachten en welke spelregels gelden. Daarnaast kunnen jullie beiden kort je eigen versie van het conflict vertellen. Jullie bepalen of mediation bij jullie past en of jullie je bij de mediator op je gemak voelen om het conflict aan te gaan en ik bepaal of ik wat voor jullie kan betekenen.

Indien we besluiten met elkaar in zee te gaan zal ik een mediationovereenkomst opmaken. Dit is de opdracht aan de mediator, hierin staan tevens de spelregels omschreven waar we ons aan dienen te houden. Denk aan vertrouwelijkheid, kosten(-verdeling) en het van toepassing verklaren van MfN-reglement en gedragsregels.

Nu start de werkelijke mediation, we gaan het probleem verkennen. Jullie kunnen beiden je eigen kant van het conflict vertellen. Als duidelijk is hoe jullie beiden tegen het conflict aankijken en wat voor ieder de kern van het conflict is, gaan we het probleem van alle kanten bekijken en op zoek naar de belangen achter de standpunten. Vaak is dat wat er is iets heel anders dan dat wat er in eerste instantie lijkt te zijn.

Als de belangen en wensen naar de toekomst helder zijn gaan we naar de onderhandelingsfase. Nu kunnen jullie samen constructief aan oplossingen gaan werken. Er zijn verschillende technieken waarmee jullie geholpen worden om oplossingen te zoeken. Daarna kunnen jullie samen toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

In de besluitvormingsfase bepalen jullie samen wat voor jullie beiden de optimale oplossing is. In de afrondingsfase zal de mediator de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Door ondertekening hiervan spreken jullie samen af je hieraan te houden, dit schept rechten en plichten. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Na verloop van tijd kan er een afspraak gemaakt worden om de afspraken te evalueren.

mediationproces
mediationproces

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

Contact
Mend-it mediation
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
 (+31)6 53773618
info@mend-it.nl