06-53773618 info@mend-it.nl

Wettelijke indexering alimentatie per 1-1-2018

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie wettelijk aangepast. Dit heet indering van de alimentatie en gebeurt op grond van artikel 402-a Boek I BW. De minister van Justitie stelt elk jaar rond november het indexpercentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij deze berekening kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en andere sectoren.

Het percentage waarmee de bestaande alimentaties per 1-1-2020 worden verhoogd is 2,5%. Het is raadzaam om uw ex-partner tijdig op de hoogte te stellen van de verhoging van de alimentatie. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen.

Indexcijfer alimentatie voorgaande jaren:
Jaar Percentage
2020 2,5
2019 2,0
2018 1,5
2017 1,2
2016 1,3
2015 0,8
2014 0,9
2013 1,7

2012 1,3
2011 0,9
2010 2,3
2009 1,1
2008 2,2
2007 1,8

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53773618

Contact
Mend-it mediation
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
 (+31)6 53773618
info@mend-it.nl